# قلم‌رنجه‌ها

گنگ

شباهتی به عشق نداشت احساسی که نسبت به او پیدا کرده بود *** احساس می کرد عاشق شده حالا که او ازدواج کرده بود
/ 1 نظر / 4 بازدید