دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

فتنۀ پیران نه تنها شد که طفل مکتبی

چون الف گوید مرادش قامت دلجوی اوست

 

گاه گاه از شرم مردم چشم می پوشم ولی

چون نظر در خود کنم بینم که چشمم سوی اوست

 

عشق، خود یاری دهد یعنی که کار کوهکن

قوت بازوی عشق است آن، نه از بازوی اوست

 

مست آن چشم اند اهلی نو غزالان جهان

وه که هر جا هست صیادی سگ آهوی اوست

 

اهلی شیرازی

/ 2 نظر / 20 بازدید
سارا

گاه گاه از شرم مردم چشم می پوشم ولی چون نظر در خود کنم بینم که چشمم سوی اوست ××× عالـــــــــــــــــــــــــــــی بود

ثامن

سلام علیکم خداوند لبخند زد و از لبخند او مادر آفریده شد لبخند زیبایی خداوند روزت مبارک تقدیم به همه مادران ایران زمین یاعلی[گل]