موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود

مسلم پس از ورود به کوفه زمانی را در خانه ی مختار ثقفی گذرانده بود

و مدتی را در منزل هانی بن عروة از اصحاب پیامبر (ص)

در این مدت جمع کثیری پنهانی با او بیعت کرده بودند

اما بعد از آمدن ابن زیاد کسی بر عهد خویش استوار نماند

و مسلم و هانی مظلومانه به شهادت رسیدند

چندی پس از خروج از مکه، خبر به امام (ع) رسید

ایشان از خیمه بیرون آمده رو به جماعت فرمودند: «مسلم و هانی کشته

شده‌اند. شیعیان ما را رها کرده‌اند. هر که می‌خواهد بازگردد هیچ تعهدی

نسبت به ما ندارد، بازگردد» عده ای پراکنده شدند

و کاروان امام (ع) در کویرها راه خویش را می پیمود ...

/ 0 نظر / 9 بازدید