تعلیق

روی چهارپایه ایستاد

با زحمت، حلقه را از دست راستش بیرون کشید

چند لحظه بعد

حلقه ی دیگری دور گردنش را محکم گرفته بود

/ 0 نظر / 2 بازدید