هر چه گم و هر چه که پیدا منم

چرا جای اشیای پیدا شده

در ظرف اشیای گم شده است؟

/ 3 نظر / 13 بازدید
آدم های ساکت

سوال ساده اما عجیبی است. دارم فکر میکنم... مشکل به آن شی ئی برمی گردد که اولین بار گم شد و روی ظرف، نام "ظرف اشیای گمشده" را گذاشت! و یا به آن کسی برمی گردد که اولین بار، شی ئی را پیدا کرد. یا او که اولین بار گم کرد. اصلا شاید مشکل به ظرفی برمی گردد که اولین بار "ظرفیت" پیدا کرد تا جای چیزی باشد!! سوالت چندان هم ساده نیست گویا!

محسن

سلام. نکته ظریفی بود. از این جور اشتباهات زیاد میشه. اشتباه لپیه. مثلا شنیدی میگن فلانی نصف بیشتر یه چیز رو واسه خودش برد!! آخه نصف که معنی 2/1 رو میده ولی میگن نصف بیشتر!!! این ژیداشده ها هم تو ظرف گمشده ها یه چیزیه تو همین مایه ها