خانه داری

همه می روند سر کار

حتی بازنشستگان

و لوح تقدیرها، جناب آقایش سالم تر است

در حالی که تو هم چنان سرکاری

 

«یکی زیر - دو تا رو»

/ 2 نظر / 4 بازدید
خلاف جهت عقربه های ساعت

مرکز آموزش ثامن بودم...

سارا

در عین تلخی خیلی قشنگ بود