درهای بهشت بسته می شد

حضرت سید الشهدا (ع) در روز عاشورا خطاب به دشمن

از نسبت خود با پیامبر (ص) و خوبان عالم سخن می گفت

کوفیان را به خاطر پیمان شکنیشان ملامت می نمود

و آن ها را از آینده ی شومشان باخبر می ساخت

اما انگار گوششان نمی شنید و چشمشان نمی دید

بالاخره آن چه که قلم در وصفش لرزان است اتفاق افتاد

خون ها بر زمین ریخت و حرمت ها شکسته شد

زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) پایداری کردند

تا کاروان اسرا مجلس کوفه و شام را هم پشت سر گذاشت ...

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

/ 0 نظر / 6 بازدید