شمسه

ایام را مبارک باد از شما، مبارک شمایید. ایام می آید تا به شما مبارک شود. شب قدر، در ما قدر تعبیه کرده است.

***

خیال ها کم نیست. از خود می انگیزی و حجاب خود می سازی و بنا بر آن خیال تفریح می کنی.

***

مقلّد صادق به از آن که به زورکی، خود خواهد که روشی و راهی برتَراشَد.

***

کافران را دوست می دارم از این وجه که دعوی دوستی نمی کنند، می گویند: «ما کافریم، دشمنیم».

 

مقالات - شمس تبریزی

/ 0 نظر / 4 بازدید