حال اصحاب کهف چون باشد؟

بیزارم از ماندن در اتاقی

که اگر در آن بیدار شوم

نفهمم روز است یا شب

/ 4 نظر / 11 بازدید
محسن

نمیدونم چرا یاد شعر ارغوان سایه افتادم. اونجاش که میگه: ... آنچه میبینم دیوار است/ آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند... راستی سلام.