أینَ تَذهَبوُن؟

ماشین برای چند لحظه بالا و پایین شد

اما این بار گربه ای در کار نبود

 

زیادی

/ 4 نظر / 6 بازدید
سارا

چرا دیگه شعر نمی ذاری؟[ناراحت] بچه جون اینقدر درس نخون