الحق که من منافق خوبی نبوده ام!

می توانی گاهی صدایت را بولد کنی؟

یا ایتالیک؟

یا زیر جاهای مهمش خط بکشی؟

گوشهایم از حرفهای تکراری خسته شده است

/ 2 نظر / 11 بازدید
محسن

سلام. خوبی؟ کدوم حرفها خسته ت کرده امیر؟ صدا رو بولد کنن؟؟؟ یا ما شنیدنمون و گوشمون رو بولد کنیم؟ شاید حق با توئه. باید صداهه بولد بشه البته اگه منظورتو خوب گرفته باشم.