زهر مار!

خوش خط و خال است

بلند و کوتاه دارد

خطرناک است

گاهی همرنگ محیط می شود

به دست می آید

در دست نمی ماند

شاید زنگ بزند

شاید هم نیش!

نیش که بخوری

درمانش پادزهر است

نیش بسته بندی شده!

چه می شود کرد؟!

عشق است

مار است

زهر مار است!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید