ابوالخیر

اندر این جهان آمدی گریان و مردمان می خندیدند. جهد کن تا بمیری خندان و مردمان همی گریند.

***

قحط خدای آمد، قحط خدای! پیش، قحط آب و نان بوده است، اکنون قحط خدای آمد.

 

اسرار التوحید - محمد بن منوّر

/ 0 نظر / 9 بازدید