دوری

چرا پدرم از من بعید نباشد

وقتی همه به او می گویند

این پسر از تو بعید است

/ 1 نظر / 2 بازدید
وحید

آفریـــــــــــــــــــــن. عالی [قلب]