مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

گر بر سر نفس خود امیری

مردم سه قسم اند: اول، مرد دوم، نیم مرد سوم، نامرد. اما مرد آن باشد که بدهد و نستاند و نیم مرد آن باشد که بدهد و بستاند و نامرد آن باشد که ندهد و بستاند.

 

فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه - محمود بن عثمان

پيام ها ()    + امیـــر ; ۸:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٥