مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

جوادیه

اظهار الشیء قبل أن یستحکم مفسدة‌ له

(اظهار چیزی پیش از آنکه پایدار شود مایه تباهی آن است)

تحف العقول ص480

***

تأخیر التوبة‌ اغترار

(به تاخیر انداختن توبه فریب خوردن است)

تحف العقول ص480

***

توسد الصبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوی و اعلم انک تخلو من عین اللّه فانظر کیف تکون

(صبر را چنان بالش خود قرار بده و فقر را در آغوش گیر و شهوات را به دور انداز و با هوای نفس مخالفت کن و بدان که در برابر دیده خدایی. پس بنگر که چگونه ای)

تحف العقول ص478


***

القصد الی اللّه تعالی بالقلوب اَبلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال

(به سوی خداوند متعال با دلها آهنگ نمودن رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است)

مسندالامام الجواد ص244

***

الایام تهتک لک الامر عن الاسرار الکامنه

(روزگار و گذشت زمان پرده از رازهای نهفته برمی دارد)

مسندالامام الجواد ص245

***

من لم یعرف الموارد اعیته المصادر

(کسی که محل ورود را نشناسد از یافتن محل خروج درمانده گردد)

مسندالامام الجواد ص243

***

لا تکن ولیا للّه فی العلانیة‌ عدوا له فی السر

(چنان مباش که در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او باشی)

مسند الامام الجواد ص245

***

العالم بالظلم و المعین علیه و الراضی به شرکاء

(کسی که آگاه به ظلم است و کسی که کمک کننده به ظلم است و کسی که راضی به ظلم است هر سه شریکند)

مسندالامام الجواد ص247

***

نعمة‌ لا تشکر کسیئة‌ لا تغفر

(نعمتی که برای آن شکرگذاری نشود مانند گناهی است که آمرزیده نگردد)

مسندالامام الجواد ص243

***

من اطاع هواه اعطی عدوه مناه

(کسی که فرمان هوای نفس خویش را برد آرزوی دشمنش را برآورد)

مسندالامام الجواد ص243

پيام ها ()    + امیـــر ; ٩:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٦