مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

ابا الفضل

«بابایی! کارنامه م رو امضا میکنی؟ خودکارتم شستم آوردم!» پدر دهانش را باز کرد و دخترک خودکار را در دهان پدر گذاشت...

 

محمد مبینی

پيام ها ()    + امیـــر ; ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٩