مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

شمسه

ایام را مبارک باد از شما، مبارک شمایید. ایام می آید تا به شما مبارک شود. شب قدر، در ما قدر تعبیه کرده است.

***

خیال ها کم نیست. از خود می انگیزی و حجاب خود می سازی و بنا بر آن خیال تفریح می کنی.

***

مقلّد صادق به از آن که به زورکی، خود خواهد که روشی و راهی برتَراشَد.

***

کافران را دوست می دارم از این وجه که دعوی دوستی نمی کنند، می گویند: «ما کافریم، دشمنیم».

 

مقالات - شمس تبریزی

پيام ها ()    + امیـــر ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٧