مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

جام

علم دانستنی است نه گفتنی. بسیار کس بود که داند و نگوید، و بسیار کس که گوید و نداند. نه گفتار، دلیل دانش کند و نه خاموشی دلیل جهل. اما راست کرداری دلیل دانش کند و تباه کاری دلیل جهل

 

انیس التائبین - شیخ احمد جام

پيام ها ()    + امیـــر ; ۸:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۳