مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

کیمیای سعادت

سبب فساد رعیت از فساد ملوک و سلاطین بود. و فساد سلاطین از علما بود که ایشان را اصلاح نکنند و بر ایشان انکار نکنند.

***

فضیل گفت: «تواضع آن است که حق قبول کنی. از هر که باشد. اگر همه، کودک و اگر همه، جاهلترین خلق باشد.»


کیمیای سعادت - امام محمد غزالی

پيام ها ()    + امیـــر ; ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱