مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

قشیریه

خدای، فواحش را حرام کرد، ظاهر و باطن. فاحشه ی باطن حسد است.

***

عبدالله مبارک گفت: «ما به اندکی از ادب محتاج تریم از آن که به بسیاری علم»

 

ترجمه ی رساله ی قشیریه - ابو علی عثمانی

پيام ها ()    + امیـــر ; ٧:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢۸