مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

نذری

از لای در چیزی نمی دید

کمی بیش تر بازش کرد

فرقی نداشت

خبری نبود

در را بست و برگشت سر کارش

***

این بار دستگیره را محکم تر گرفت

در را باز کرد

یک «اللهِ» درست و حسابی وسط دیگ بود

شله زرد امسال به دلش نشست

پيام ها ()    + امیـــر ; ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٢