مهمانسرا

مهمانسراست خانه‏ی دنیا که اندرو / یک روز این بیاید و یک روز آن رود «جلال‌الدّین همایی (سنا)»

عناوین مطالب وبلاگ "مهمانسرا"

» ۱۳٩٠/۸/۱٢ :: ما در بزرگی!
» ۱۳٩٠/۸/٦ :: دَم رفتن
» ۱۳٩٠/۸/٢ :: بفرمایید روضه
» ۱۳٩٠/٧/٢۳ :: وقتی که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: رضوی، نه نان قدس! (٢)
» ۱۳٩٠/٧/۱٢ :: من که دربندم کجا، میدان آزادی کجا؟!
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ها راستی!
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: مهر ندارند
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: در دلم بود که آدم شوم اما نشدم
» ۱۳٩٠/٧/۱٠ :: مجادله
» ۱۳٩٠/٧/٤ :: تقسیم عادلانه
» ۱۳٩٠/٧/٤ :: پل عابرِ پیاده
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: خطبۀ شعبانیه
» ۱۳٩٠/۳/٤ :: پر واز می‎کند...
» ۱۳٩٠/٢/٢٠ :: مثل پَرِ قو
» ۱۳٩٠/۱/۱٥ :: آخر راه...
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٥ :: سایه های بر زمین چسبیده را فریاد رس
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۳ :: بابا نا ندارد
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٠ :: شد شتا پنهان و آن یخ پیش ما
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: کوچه ی شهید خورشیدی
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: تعلیق
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: نظام وظیفه
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: نمی فهمم
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: مُهر
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: راحتی
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: زندگی
» ۱۳۸٩/۱٠/٢ :: دوری
» ۱۳۸٩/٩/٤ :: متحیرم چه نامم شه ملک «لا فتی» را
» ۱۳۸٩/۸/٢٦ :: گشته چون تسلیم اسماعیل، قربانی رسید
» ۱۳۸٩/۸/٢٤ :: سی دی
» ۱۳۸٩/۸/۱٦ :: شاید عشق کم باشد
» ۱۳۸٩/۸/۱۳ :: هوی
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: اینجا چقدر سنگ صبور سفید هست
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: کبوتر دل ما میل پر زدن دارد ...
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: فقر دو طرفه
» ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: با شعر فاضل نظری
» ۱۳۸٩/٦/٢٩ :: ما مانده‌ایم و چند تنِ نیمه‌جان، تمام
» ۱۳۸٩/٦/٢٩ :: بگو
» ۱۳۸٩/٦/٢٦ :: مسافر
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: در سینه ‏ات نهنگی می ‏تپد!
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: ایستگاه استجابت دعا
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: تأثیر رسانه
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: ناگهان
» ۱۳۸٩/٦/۱٢ :: پنج روز آن بادِ اَمرودی نریخت
» ۱۳۸٩/٦/۸ :: خیز! ای بلبل شوریده که وقت سحر است
» ۱۳۸٩/٦/٦ :: خونم به گلو ریز ...
» ۱۳۸٩/٦/٥ :: آسمان زیر ابر
» ۱۳۸٩/٦/٥ :: ولی معاشر ِ رندانِ پارسا می باش
» ۱۳۸٩/٦/٥ :: این زلف پریشان شدۀ شانۀ عشق است
» ۱۳۸٩/٦/٤ :: جانم به لب رسید ز غم، ساقی، الأمان
» ۱۳۸٩/٦/۳ :: لغزش پایی که باز از جاده ام دور افکَنَد
» ۱۳۸٩/٦/۳ :: ببخشا اندکی جانا که من بسیار مسکینم
» ۱۳۸٩/٦/۱ :: طاعت بی کیفیت
» ۱۳۸٩/٦/۱ :: شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری!
» ۱۳۸٩/٦/۱ :: چشم همه، بر درِ احسان توست
» ۱۳۸٩/٥/۳٠ :: الحق که من منافق خوبی نبوده ام!
» ۱۳۸٩/٥/۳٠ :: اینجا شب نیست
» ۱۳۸٩/٥/۳٠ :: به شاهراه توکل بُوَد سفر ما را
» ۱۳۸٩/٥/٢٩ :: ای نور رُخت مطلع انوار هدایت
» ۱۳۸٩/٥/٢۸ :: شبست و شاهد و شمع و شراب و شیرینی
» ۱۳۸٩/٥/٢۸ :: تو را گر خواب می گیرد ...
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: ای به دیدار تو اَم دیدۀ گریان مشتاق
» ۱۳۸٩/٥/٢٥ :: پیش ارباب کرم جرمی چو اسغفار نیست
» ۱۳۸٩/٥/٢٤ :: می توانست او اگر می خواست اما لیک ...
» ۱۳۸٩/٥/٢٤ :: شکر نباشد هرگز، چو یاد او شیرین
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: هشدار که اشتباه بی جا نکنی
» ۱۳۸٩/٥/٢٢ :: جان قرآن به جان توان خواندن
» ۱۳۸٩/٥/٢٢ :: به خبر کردن ما بی خبران می آید
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: بدون شرح!
» ۱۳۸٩/٥/۱٢ :: عهدکم شقاق و دینکم نفاق
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: أقوام فی أصلاب الرجال
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: تزول الجبال و لا تزل
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: جانماز
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: توپ
» ۱۳۸٩/٥/٦ :: حال اصحاب کهف چون باشد؟
» ۱۳۸٩/٥/٤ :: هر چه گم و هر چه که پیدا منم
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: ألا و إن الشیطان قد جمع حزبه
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: لا نسیل حتی نمطر
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: و لم یبایع بقلبه
» ۱۳۸٩/٥/۱ :: نطق بألسنتهم
» ۱۳۸٩/٥/۱ :: منذ قبض الله نبیه
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: لقمة یغص بها آکلها
» ۱۳۸٩/٤/٢٧ :: خیانت به خیانت
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: من وثق بماء لم یظمأ
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: گرمه
» ۱۳۸٩/٤/٢٠ :: تلک شقشقة هدرت
» ۱۳۸٩/٤/۱۸ :: بأرض جاهلها مکرم
» ۱۳۸٩/٤/۱٢ :: معرفت الله
» ۱۳۸٩/٤/٩ :: می گذرد
» ۱۳۸٩/٤/٤ :: خدا کند نکنم شکوه از نیامدنت
» ۱۳۸٩/٤/۳ :: تا بال نداشتم، قفس تنگ نبود
» ۱۳۸٩/٤/٢ :: تنهایی ملایم من در هجوم عشق
» ۱۳۸٩/٤/۱ :: هر چه گم و هر چه که پیدا منم
» ۱۳۸٩/۳/۳۱ :: فشار قبر
» ۱۳۸٩/۳/۳٠ :: جام
» ۱۳۸٩/۳/٢٢ :: پشت کوه
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: هیچ
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: جان به قربان مهربان مادر
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: فاطمه
» ۱۳۸٩/۳/۳ :: دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
» ۱۳۸٩/۳/۳ :: گاه و بیگاه بگیرد دل دیوانۀ من
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: دام سجده
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: بال های کودکی
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: ماهی
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد
» ۱۳۸٩/٢/٢۳ :: یار بی پرده از در و دیوار
» ۱۳۸٩/٢/۱٤ :: نوشته بر دریا
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: سیب ها روی خاک غلطیدند
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: کیمیاگر
» ۱۳۸٩/۱/٢٤ :: قلعه‏ ی حیوانات
» ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: آن ها
» ۱۳۸٩/۱/٤ :: روی ماه خداوند را ببوس
» ۱۳۸٩/۱/٤ :: چند روایت معتبر
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٧ :: خیامی دیگر
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٧ :: مولوی
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٧ :: لا اقل
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: قیر اندود
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: نگاه
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: چیک چیک
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: نیستی
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: نیمکت
» ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: لا اَدری
» ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: نشد
» ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: جماعت
» ۱۳۸۸/۱٢/٦ :: عسگریه
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: اذکرونی
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: این قافله ی عمر
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: شک نکن
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: تنهایی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۳ :: رنگ‌ها تراوش تخیل ماست
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۳ :: خیال خال تو
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۳ :: امام المرتجی
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۳ :: حبیب اله العالمین
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٦ :: السلام علی الحسین (ع)
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٢ :: مستحب موکد
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ :: خوب نگشتند
» ۱۳۸۸/۱۱/٩ :: لباسا!
» ۱۳۸۸/۱۱/۸ :: تخته پاک کن
» ۱۳۸۸/۱۱/٥ :: شهوت گفتن
» ۱۳۸۸/۱۱/٤ :: زان باده چو تر گردی
» ۱۳۸۸/۱۱/۳ :: برزخ بی واژگی
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: دهه
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٦ :: اذان می گویند
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ :: بعد از این تدبیر ما
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٠ :: دردهای قد بلند
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٧ :: ماه گردون
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٦ :: رحمانی
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: سبک ز سینه ی ما ای غبار غم برخیز
» ۱۳۸۸/۱٠/٩ :: أینَ تَذهَبوُن؟
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» ۱۳۸۸/۱٠/٦ :: درهای بهشت بسته می شد
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: من و دور از درت هیهات هیهات
» ۱۳۸۸/۱٠/٥ :: شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد
» ۱۳۸۸/۱٠/٤ :: حالا که شده هوا کبوتر ممنوع
» ۱۳۸۸/۱٠/٤ :: نیستان رفتند و هستان می رسند
» ۱۳۸۸/۱٠/۳ :: تا آب زندگی دو قدم راه بیش نیست
» ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: شمس را در همه دوران قمری می باید
» ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود
» ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
» ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: نکته ها را مو به مو دیوارها
» ۱۳۸۸/٩/۳٠ :: گفت نی نی که جمله در غلطید
» ۱۳۸۸/٩/٢۸ :: حسنات الابرار سیئات المقربین
» ۱۳۸۸/٩/٢٧ :: گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
» ۱۳۸۸/٩/٢۳ :: چرا
» ۱۳۸۸/٩/٢٢ :: خانه داری
» ۱۳۸۸/٩/٢۱ :: سهم تو شد
» ۱۳۸۸/٩/۱۸ :: پیوند
» ۱۳۸۸/٩/۱٧ :: نرم تنان
» ۱۳۸۸/٩/۱٦ :: ساده
» ۱۳۸۸/٩/۱٤ :: برزخ وصل و جدایی
» ۱۳۸۸/٩/۱٤ :: علی بود
» ۱۳۸۸/٩/۱۳ :: سیرم
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: نقویه
» ۱۳۸۸/٩/۱٠ :: گیرم پدر تو بود فاضل
» ۱۳۸۸/٩/۱٠ :: فتنه
» ۱۳۸۸/٩/۸ :: خواهش
» ۱۳۸۸/٩/۸ :: افتادم
» ۱۳۸۸/٩/٦ :: الهی
» ۱۳۸۸/٩/٥ :: گر بر سر نفس خود امیری
» ۱۳۸۸/٩/٤ :: قمر الأقمار
» ۱۳۸۸/٩/۳ :: تو آنی
» ۱۳۸۸/٩/٢ :: شریعت علی
» ۱۳۸۸/٩/۱ :: مداد
» ۱۳۸۸/۸/٢۸ :: ما أقلّ الحجیج
» ۱۳۸۸/۸/٢٧ :: یا خاک گور
» ۱۳۸۸/۸/٢٧ :: نشان جاذبه
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: جوادیه
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: تا رسد دستت به خود شو کارگر
» ۱۳۸۸/۸/٢٥ :: دوری
» ۱۳۸۸/۸/٢٤ :: بیکاری
» ۱۳۸۸/۸/٢۳ :: راننده
» ۱۳۸۸/۸/٢۳ :: معاف کامل
» ۱۳۸۸/۸/٢٢ :: کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
» ۱۳۸۸/۸/٢٢ :: این جا دوزخ است
» ۱۳۸۸/۸/٢۱ :: بی همرهی خضر
» ۱۳۸۸/۸/٢٠ :: فلک لعبت باز
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: ابا الفضل
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: تشنگی آور به دست
» ۱۳۸۸/۸/۱۸ :: تو، تو، فقط تو
» ۱۳۸۸/۸/۱٧ :: صف شیر
» ۱۳۸۸/۸/۱٦ :: شبا که ما می خوابیم
» ۱۳۸۸/۸/۱٥ :: هم سرم
» ۱۳۸۸/۸/۱٤ :: سقوط
» ۱۳۸۸/۸/۱۳ :: زیادی
» ۱۳۸۸/۸/۱٢ :: جای تو خالی
» ۱۳۸۸/۸/۱٢ :: خدا بیامرز
» ۱۳۸۸/۸/۱۱ :: سر باختن
» ۱۳۸۸/۸/۱٠ :: و تنم
» ۱۳۸۸/۸/۱٠ :: قرضی
» ۱۳۸۸/۸/٩ :: جنسش چیه؟
» ۱۳۸۸/۸/٩ :: نمی "رسانه"
» ۱۳۸۸/۸/٩ :: نیابت
» ۱۳۸۸/۸/٩ :: با چه رویی بپرم؟
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: رضوی - نه نان قدس
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: شمسه
» ۱۳۸۸/۸/٦ :: جلال پدر
» ۱۳۸۸/۸/٦ :: فریدیه
» ۱۳۸۸/۸/٥ :: ابوالخیر
» ۱۳۸۸/۸/٤ :: بندگی
» ۱۳۸۸/۸/٤ :: قلم
» ۱۳۸۸/۸/۳ :: جام
» ۱۳۸۸/۸/۳ :: توتم
» ۱۳۸۸/۸/٢ :: درس
» ۱۳۸۸/۸/٢ :: گنگ
» ۱۳۸۸/۸/۱ :: کیمیای سعادت
» ۱۳۸۸/۸/۱ :: در دسترس
» ۱۳۸۸/٧/۳٠ :: شیخ انصار
» ۱۳۸۸/٧/۳٠ :: منو بخر!
» ۱۳۸۸/٧/٢۸ :: خواهر آقا
» ۱۳۸۸/٧/٢۸ :: قشیریه
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: تفاوت
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: صائب غزل
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: منتظرت بودم
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: لیس للانسان الا...
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: تناقض
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: پیر هرات
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: شیمی
» ۱۳۸۸/٧/٢٤ :: یک دقیقه
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: سوال
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: زخم زبان
» ۱۳۸۸/٧/٢٢ :: نذری
» ۱۳۸۸/٧/٢٢ :: امام - زاده
» ۱۳۸۸/٧/٢۱ :: مذهب جعفری
» ۱۳۸۸/٧/٢٠ :: من نه!
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: تمام شد
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: لویزان
» ۱۳۸۸/٧/۱۸ :: سلام
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: جمعه ها
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: مال من کجاست؟
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: زمان و زمانی
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: زهر مار!
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: اتاق تاریک
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: یکی زیر - دو تا رو
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: بار دوم
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: به نام خداوند جان و خرد